8 Feb 2009

Helordslesing med PowerPoint


På nettet har jeg kommet over flere powerpoint-filer for øving av høyfrekvente ord, bla. denne. Noen filer er lagt ut i vanlig powerpoint-format, mens andre er lagt ut som visningsfiler.

Jeg har laget ei fil for elever i klassen jeg har praksis i, og vil bare prøve ut hvilket format som jeg synes egner seg best til å legge ut på skolens hjemmesider. Våre øveord i pps-format.

No comments:

Post a Comment