19 Feb 2013

Waste not, want not

I hate to waste fabric or any other material for that sake, when I make things. So, my embroidery-hoops demand for a lot of extra stabilizer, fabric and/or batting has annoyed me quite a bit. Therefore I have thought out an idea of how to be more economic with the materials.

I have sewn together two layers of fabric, fine sides together, letting the straight of grain cross each other, to make my frame as stable as possible. Sew the opening, cut out and turn one fabric through the opening. Press. Before closing up the edges, I put on one layer of Heat'nBond, then sewed one seam close to the opening, and satinstitched the outer edges. To ease the placement of the "helping frame" - I marked the middle of each side with contrasting stitcing. Messurements will be according to your frames and needs...

When I use this frame, all I have to do is to cut batting/stabilizer a little bit larger then my opening in the frame, then baste.

Jeg hater å sløse med materialer når jeg lager noe. Så, det har "plaget" meg litt at det går med så mye ekstra stoff/stabilisering/vatt når jeg skal bruke broderirammene. Derfor har jeg plundret litt med tankene på hvordan dette kan løses på en mer økonomisk måte.

Jeg har sydd sammen to lag stoff med finsiden mot hverandre. Pass på at mønsteret på stoffet krysser hverandre slik at kombinasjonen av de to trådretningene gjør ramma mest mulig stabil. Sy åpningen, klipp ut og vreng det ene stoffet gjennom åpningen. Stryk. Legg på et lag med applikasjonsvlieselin, f.eks. Heat'nBond slik at lagene limes sammen. Sy en stikning langs rammekanten og en tett sikk-sakk langs den ytre kanten. Målene må du finne slik at de passer til din ramme og behov...

Når jeg bruker ramma, kutter jeg vatt eller stabilisering litt større enn åpninga i ramma og tråkler den fast.


1 comment: