3 Jul 2014

Raw edge appliqué - Applikering med "løse kanter"

With inspiration from som many different places, I just had to try out some raw edge appliqué. I also need to practise some freemotion quilting. I like how it turned out, very "summery and bright".

Etter inspirasjon fra mange kanter, måtte jeg bare teste ut å applikere med "løse kanter". Vet ikke hva jeg skal kalle det :).  I tillegg så trenger jeg øvelse på å frihåndsquilte. Dette  ble resultatet, en sommerfrisk og lys pute.
No comments:

Post a Comment