29 Dec 2013

From the sraps - Fra restehaugen

At Majas Paradis there is a challenge to show our favorite way to use scraps. This is one way I love to use them. I start with a piece of batting and lay on scraps of various sizes and shapes. Then I tack them down with a simple zig-zag, or I'll use one of the decorative stitches. When the batting is covered, I use the piece as a new fabric :) Here are some exampes of what I've used it for:

Majas Paradis utfordres det til å vise hvordan en liker å bruke rester. Dette er en av mine favorittmåter. Jeg starter med et stykke vatt, legger på lapper i alle størrelser og fasonger. Så syr jeg med sikk-sakk eller med pyntesømmer på maskinen. Når hele vattstykket er dekket, bruker jeg det som et stykke nytt stoff :). Her er noen eksempler på hva jeg har brukt de til:

Square zipperbox, tiny pouch, key-pouch, case for glases and a pencil/brush-case

No comments:

Post a Comment