28 Dec 2013

Wreath of feathers - Fjærkrans

As I have written before, I'm a big fan of Patsy Thompson. Yesterday, I sat down with Digitizer and tried to make my own block containing some of the same design element as she uses. Today I stitched it out.  I'm quite preased with the result, but I have a lot more work to do before it is good enough to put into a quilt. 

Som jeg har skrevet før, så er jeg stor fan av Patsy Thompson. I går satte jeg meg ned med Digitizer på PC'en og prøvde å lage min egen blokk ut i fra noen av hennes figurer. I dag lot jeg broderimaskinen sy det ut. Jeg er ganske fornøyd med resultatet, men det gjenstår en del arbeid før blokken er bra nok til å brukes i et teppe.


  • The tack-down seam on the feathers on the bottom of the wreath does not get completely covered by the the coverstitches. This must be due to push-and-pull issues. Need to adjust placement and tack-down stitches.
  • I need to break apart the placement stitches for the feathers. The branching results in to many stitches. I'd rather cut the jump stitches than wait and wait for the stitching to be done.
  • Some of the objects need to get start- and end-point changed
  • The center circle only needs two layers of stiching.
  • Festesømmen på de nederste fjærene dekkes ikke av dekksømmen. Dette må å gjøre med måten sømmene trekkes sammen og dyttes ut. Så, disse stingene må flyttes.
  • Stingene som viser hvor fjærene skal plasseres, er satt sammen med Branching. Her resulterer det i alt for mange sting, så jeg må heller dele opp igjen, og akseptere at det hoppes mellom objektene.
  • Noen av figurene må få endret start og stopp.
  • Sirkelen i midten trenger bare to lag med sting.
My wreath is not so large, the whole block is 22 cm. That makes my feathers stand close. I think it's ok. Probably I should use some kind of applique-bonding material when making the block for a quilt. This time it "puffed up", but I kind of liked it. I'm really happy about the coverstitches. The motif they are made of is not in my programe. I attend the classes byTrevor Conquergood at Sunset Stitches, and quite resently I sent him a question about how I could make coverstitches looking like rope. Just a few days later he gave the answer in class. Thank you, Trevor :). 

Kransen er ikke så stor, hele blokka er 22 cm. Det får fjærene til stå tett sammen. Jeg synes det er ok. Antakelig burde jeg bruke applikasjonsvlies for fjærene "blåste" seg opp, men på et vis liker jeg det. Jeg er veldig fornøyd med "dekksømmen" på fjærene. Jeg følger kurset til Trevor Conquergood fra Sunset Stitches, og ganske nylig sendte jeg ham spørsmål om hvordan jeg kunne lage "dekksøm" som så ut som tau. Kun få dager senere fikk jeg svaret i neste leksjon. Tusen takk, Trevor :).

No comments:

Post a Comment