22 Dec 2013

Star of the table - Stjerna på bordet

As December fell on us, I was inspired by a photo posted by Hanne Vittinghus in a facebookgroup . I just had to make my own version of it in advent colors. I don’t know what dimensions Hanne used, but I decided to use make mine over four inch wide paper templates. I started with cutting four inch wide strips of thick paper. Out of the strips I made six diamonds  for the center. The diamonds were cut in 60° angles. Then I made 24 trapezoids also four inch wide and with the same angles.

I det vi rundet desember, ble jeg inspirert av et bilde som Hanne Vittinghus la inn i ei facebook-gruppe. Jeg bare måtte lage min egen utgave i adventsfarger. Jeg vet ikke hvor stor Hannes du var, men jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i papirstrimler på fire inch. Midten av stjerna er laget av romber med 60° vinkler. Ytterkanten er laget av 24 trapeser som også er fire inch brede og med samme vinkel.

In the center I have quilted with feathers and pebbles. As it is my first attempt at this, I am very happy about the result. The outer border has got strait seams for quilting.

I midten av stjerna har jeg quilta “fjører og småstein”. Dette er første gangen jeg prøver meg på det, og må si meg fornøyd med resultatet.


No comments:

Post a Comment