15 Jul 2016

A WISP in my sewing rom - Langsomt arbeid på syrommet

Welcome into my sewing room! Here I have got a glimpse of the finishing line for this Work In Slow Progress laying in the future. I have started free motion quilting the borders of this, almost eternal project. It has been a project for summer vacations, and I am optimistic, l think it will be done this year.

Velkommen inn på syrommet mitt! Her ser jeg endelig at dette langvarige arbeidet nærmer seg å bli ferdig. Jeg har begynt å quilte borden på dette "evighets" -teppet. Det har bare blitt tatt fram i ferier, men nå tror jeg at jeg blir ferdig i år.
Yesterday I made a short video about how I transfer the quilting pattern onto the quilt it self. It is in Norwegian, but I think you can understand by just watching what I do. 

I går lagde jeg en liten video hvor jeg viser hvordan jeg overfører quiltemønsteret til quilter.


7 Aug 2015

Finished! - Ferdig!

Finally I have completed "All Creatures Great & Small" by Natalie Bird. It was stared almost four years ago, and the finished embroideries have been waiting around for quite a while. I had my dear granddaughter in mind as the person to gift it to, so I found out that I better finish it now before she is to old for it.

Endelig er jeg ferdig med "All Creatures Great & Small" av Natalie Bird. Det ble påbegynt for nesten fire år siden, og broderiene har vært ferdige ganske lenge. Det ble laget med barnebarnet mitt i tankene, så nå var det på høy tid å fullføre det før hun ble for gammel for det. 

I'm not an experienced quilter, and this is my first big work that I have done free motion quilting. I have watched a whole lot of videos, mostly by Leah Day at The Free Motion Quilting Project, but also lately the Facebook group Sit Down Free Motion Quilters. I chose to quilt the main part of the quilt with hearts, flowers and loops. In the borders it's more organized, and I have tried out different motifs. The forur corners are all different.

Jeg er ingen erfaren quilter, og dette er det første store arbeidet med frihåndsquilting. Jeg har sett en haug med videoer, for det meste med Leah Day i The Free Motion Quilting Project, men i det siste også gruppa på Facebook som heter Sit Down Free Motion Quilters. Jeg har valgt å quilte hoveddelen med hjerter, blomster og løkker. Bordene er mer planlagte, og jeg har prøvd ut ulike motiv. Alle hjørnene er forskjellige.
The whole quilt. Hele quilten.
Close-up of quilting. Nærbilde av quilting.
Border - triangles with feathers and swirls. Trekanter med fjær og snurrer.
Feather in the middle of the two long sides. Fjær fra midten av en av de to langsidene.
Corner with McTavish. Hjørne med McTavish.

Corner with paisly. Hjørne med skjell (?)
Corner with pebbles. Hjørne med "småstein".
Corner with cross hatch. Hjørne med firkanter.


30 Dec 2014

Sewing for Cayla - Sy til Cayla

My granddaughter, the Princess of the family, was getting a new doll for Christmas. It is the interactive doll, Cayla. The size is much like the American Girl, so fortunately there is a lot of patterns for making additional clothing out there as the shop did not have any extra outfits (as I would have bought one anyway, lol). In the first picture she is wearing the outfit she came in.

Barnebarnet, prinsessa i familien, fikk ny dukke til jul. Det er den interaktive dukken, Cayla. Den er omtrent like stor som dukken som heter American Girl, så det finnes heldigvis masse mønster til ekstra tøy, siden det ikke fantes ekstra tøy i butikken (som om jeg hadde kommet til å kjøpe det, he he). På det første bildet, er dukken slik den kom fra butikken. 


Here she has got a pair of undies and a spaghetti-top. The pattern for the undies I made my self after a tutorial I found on the internet. Right here and now I do not have the address. That will have to come later.

The top is made without a pattern. It is a bit to wide and high in the top of the front, so next time, I'll have to do some adjustments.

Her har hun på seg truser og en spaghettitop. Mønsteret til trusene har jeg laget selv etter å ha fulgt instruksjonene på en nettside. Akkurat her og nå har jeg dessverre ikke adressen, så den må komme senere.

Toppen har jeg laget uten noe mønster. Den ble både litt for høy og bred framme, så her må det justeres neste gang.The pattern for the jeans is by Milo Mila. They are  made from the doll moms own old quite worn out jeans. They fit just perfect. They have real pockets both in the front and in the back.  

Mønsteret til jeansen kommer fra Milo Mila, og er laget av dukkemammaens egne gamle bukser. De passer helt perfekt. De har ordentlige lommer både framme og bak. The shirt or tunic is made from a pattern that came with the jeans from Milo Mila. I made a mistake when I made it, so it would have become very short if I were to hem it as it was. So, I decided to add on a volang on the bottom to make it longer. The tights are made from this free pattern at Milo Mila. 

Toppen eller tunikaen er laget etter et møsnter som fulgte med jeans-mønsteret fra Milo Mila. Jeg tabbet meg ut og gjorde en feil, så toppen ville ha blitt veldig kort hvis jeg skulle ha lagt den opp slik den var. Derfor laget jeg en volangkant og sydde på slik at det ble mer en tunika enn en langermet t-skjorte. Tightsen er sydd etter dette gratismønseret fra Milo Mila.

When I ordered the jeans pattern from Milo Mila, something went wrong, and I missed the download link. I sent a mail to Christel Dekker who runs the sight. I got a really rapid reply and help from her, and must say that I am a very satisfied customer.

Da jeg bestillte jeansmønsteret fra Milo Mila, var det ett eller annet som som gikk galt, og jeg fikk ikke nedlastingslinken til mønsteret. Jeg sendte en mail til Christel Dekker som driver siden og fikk raskt hjelp fra henne. Jeg er en veldig fornøyd kunde.
The jeans-jacket is Jen's Military Jacket.

I got the pattern from Pixie Faire. I love the realistic touch it has with four pockets on the front, and the tabs on the sleves and shoulders. The arms are a tad long for this doll, but not longer then it's ok. I have ran out of cording, so I have used elastics for the moment. And, I ran out of time to finish the hood. That will have to come sometime later.

Dongerijakka er laget etter mønsteret "Jen's Military Jacket" og kjøpt fra Pixie Faire. Jeg liker at den ser så ordentlig ut med lommene på framsiden og klaffene på ermene og skuldrene. Jeg var tom for snøring, så jeg har foreløpig bare brukt et stikk i livet. Hetta får komme siden.

Dress 1 is made from a pattern by
oliver + s, and is called Popover Sundress. Instead of making it with strings of biastape, I've used lace elastics all around the top and for straps.

Dress 2 has no pattern, It is simply an about 22 inch long strip of fabrick shired with elastic tread in the spool. I found a tutorial on youtube that explains how it is done pritty well. I chose to have the seam in the middle of the back, and on each side I sewed down about 1/4 inch under the arms to get a better fit.

Kjole 1 er laget fra et mønster av
oliver + s som heter Popover Sundress. Istedet for å lage den med stropper av skråbånd, har jeg brukt elastisk blonde på de på toppen og som stropper. 


Kjole 2 er det ikke noe mønster til. Det er rett og slett bare et tøystykke som er om er omtrent 22 inch langt og som har fått vaffelsøm med elastisk undertråd på maskinen. Jeg fant en instruksjonsvideo på youtube som viser hvordan dette gjøres på en enkel måte. Jeg valgte å ha sømmen midt bak, og på hver side sydde jeg ned omtrent en 1/2 cm under armene for å få en bedre fasong.

The final outfit I managet to finish before Christmas was this hoodie and swetpants. This pattern I also got from Pixie Faire. I took inn the width of the bodice quite a bit on each side as it was quite large. Even though it's a sweather, it's easy to get over the head of the doll. I've used ribbing so it is pritty flexible. The pattern for the pants also came with the hoodie. They turned out a bit long as I forgot to shorten them when adding ribbing in the bottom of the legs. This I'll have to mend when I get back to the sewingmachine when the hollidays are over.

Det siste antrekket jeg rakk å få unna før jul var denne hettegenseren og joggebuksa. Også dette mønsteret har jeg kjøpt hos Pixie Faire. Her reduserte jeg vidden ganske mye på skuldrene ettersom den var ganske stor. Selv om det er en genser, så er den veldig lett å få over hodet til dokka. Ribben gjør at den er ganske fleksibel. Mønsteret til buksa kom sammen med genseren. Den ble litt lang ettersom jeg glemte å korte den inn da jeg satte på ribbekant på bena. Dette får jeg rette opp i når jeg kommer tilbake til symaskinen etter ferien.

31 Oct 2014

Princess V. on Halloween - Prinsesse V. på Halloween


I made my princess a new costume for Halloween. I think it turned out so sell that I thought I should change the background into a real castle. This is from the castle in Oslo, only it is reversed to better fit the lightsetting.

Jeg har laget Halloween-kostyme til prinsessa mi. Så fornøyd ble jeg, at jeg syntes at hun måtte få en mer kongelig bakgrunn. Derfor har jeg lånt litt interiør fra slottet i Oslo, bare speilvendt det for å få lyset fra rett kant :).

13 Oct 2014

Daisies by AnnaKa - Tusenfryd av AnnaKaThis tablerunner is designed by the Norwegian designer AnnaKa. It is called Tusenfryd. 

Denne løperen er designet av AnnaKa, og mønsteret heter Tusenfryd. 

28 Sept 2014

Coffee Koozie - Kaffekopp-trekk

This is a nice small swing project for my 8th graders. The pattern is from www.FatQuarterShop.com. The blue one I have more or less made like described in the pattern, but on the pink/purple one  I drew the shape of the pattern on a piece of batting and sewed down small pieces of fabrick in a quilt-as-you-go manor.
Dette er en god liten oppgave for elevene på 8. trinn. Mønsteret er hentet fra www.FatQuarterShop.com. Den blå har jeg sydd mer eller mindre helt etter mønsteret, mens på den rosa/lilla har jeg tegnet mønsteret på et stykke med vatt,  og så har jeg sydd fast små stoffer på den.

4 Sept 2014

In the mail today - I dagens post

When I saw the mailbox coming home today, my mind did a mental “happy dance”. The lid was burst open and I could see a big brown envelope with air mail stickers on. Finally, it was here, the package I have waited for so longJ. The package has come pretty close to home once before, but my local post-office did not have time to wait for me to come home from a trip, so they returned it to sender. I was so disappointed about that. But, luckily, it was sent from a company with super customer relations; Leah Day. Right after they received the package back, I was contacted and new delivery was arranged. I’m super happy about how it was handledJ.

Da jeg fikk øye på postkassen i det jeg kom hjem i dag, gikk lykkefølelsen gjennom hjernen. Lokket var pip åpent og oppi kassa kunne jeg godt se en stor, brun konvolutt med flypost-klistrelapper. Endelig var den her, pakka som jeg har ventet på så lenge J. Pakka har vært ganske nærme en gang før, men mitt lokale postkontor hadde slett ikke tid til å vente på at jeg skulle komme hjem fra ferie da den ankom forrige gang. Gjett om jeg var skuffet! Men, heldigvis, firmaet jeg hadde bestilt fra, Leah Day, tok kontakt med meg så snart de fikk pakken i retur. På en enkel og smidig måte ordnet de det slik at pakken atter igjen kunne sette kursen mot meg. Jeg er kjempefornøyd med servicen J.

So, what is it in this package that makes me so exited? It is a quilting kit containing a queen sized supreme slider, quilting gloves and bobbin washers. Fantastic products! I have had a smaller supreme slider for a while. It works great, but since I have a big machine I have missed a big slider. Look forward to use it. I also like to quilt with gloves. It is really helpful to get a better grip on the quilt sandwich. The washers help to fill out the space inside the spool house, and it stops the spool from backlashing when doing free motion quilting.

Så, hva er det inni pakka som gjør meg så begeistret? Det er ei pakke med quilte-verktøy; glidematte, hansker og glideskiver til spolehuset. Jeg har hatt ei lita glidematte en stund, men siden maskinen min er ganske stor, har jeg ønsket meg ei større ganske lenge. Gleder meg til å ta den i bruk. Jeg liker også godt å ha på hansker når jeg quilter. De gir et godt grep om arbeidet som skal quiltes. Glideskivene til spolehuset fyller ut tomrom og den hindrer at spolen får tilbakeslag ved frihåndsquilting.

Now the fun can begin!

Nå kan morroa begynne!

See how big the difference in size/workspace is between my old and new mat!17 Jul 2014

iPad bag - iPad-veske

The iPad has become a tool and a toy in our eveyday life. So,  going on holliday with her parentes,  our dear little one needed a good bag for the pad, cables and headset.

iPad-en har blitt et verktøy og leketøy i hverdagen. Så, når gullet vårt skal på ferie med mamma og pappa, så må hun jo ha en god veske til brettet, lader og hodetelefoner.

I had no pattern, so everything is made as I went along.  I have made a note to my self that I have to make the lining a tiny bit smaller,  and that I need to find a way to secure the lining in a better way.

Jeg hadde ikke mønster så alt har blitt til underveis. Jeg har notert meg at foret bør være ørlite mindre og at jeg må finne en bedre måte å feste foret.

The owl in the embroidery is from amazingembroiderydesigns.com. I have adjusted it for mylar.  If I was to embroider it again, I would digitize it over again as I`m not all that happy with the density,  choise of stitchdirecton and so on. This problems may be due to re-sizing.

Ugla i broderiet er fra amazingembroiderydesigns.com. Jeg har tilpasset den for bruk av mylar. Dersom jeg skulle brodere den på nytt ville jeg ha stingsatt den på nytt for jeg er ikke helt fornøyd med dekningsgrad, stingvalg,  stingretning og så videre. Disse problemene kan ha oppstått på grunn av skaleringen i størrelse.


Inside the bag there is plenty of pockets, and I am proud to say that this time I rembered to put on my label :-).

Inni veska er det massevis av lommer, og denne gangen husket jeg også å sy inn merkelappen min :-).
8 Jul 2014

A big bundle of thread - Tråd i lange baner

Found this in Silkeborg,  Denmark.  Now it is all mine. Happy me 😊!

Disse fant jeg i Silkeborg i Danmark. Nå er de mine, heldige meg 😊!

3 Jul 2014

Raw edge appliqué - Applikering med "løse kanter"

With inspiration from som many different places, I just had to try out some raw edge appliqué. I also need to practise some freemotion quilting. I like how it turned out, very "summery and bright".

Etter inspirasjon fra mange kanter, måtte jeg bare teste ut å applikere med "løse kanter". Vet ikke hva jeg skal kalle det :).  I tillegg så trenger jeg øvelse på å frihåndsquilte. Dette  ble resultatet, en sommerfrisk og lys pute.
23 Feb 2014

Appliqué - applikasjon

This has been a long going procject. Last easter I started a table runner that I wanted to make some appliqued flowers on. I have made several attempts, but the result has not been good enough. But, now Trevor Conquergood had a challenge - as he always has at the end of his corses - this time on appliqué, and I thought that it was about time to get it sorted out. And so I did. I'm happy with the result. Now I only have to stitch out one more, and hopefully the table runner will be done by easter :)

Dette har vært et langvarig prosjekt. Til påske i fjor startet jeg på en løper som jeg ville ha applikerte blomster på. Jeg har gjort flere forsøk, men resultatet har ikke vært helt bra. Men, nå hadde Trevor Conquergood en utfordring - som han alltid har i løpet av en kursrekke - som gikk på applikasjon. Så, nå var tiden inne til å få den på plass. Som tenkt, så gjort. Jeg er fornøyd med resultatet. Nå gjenstår det bare å brodere ut en til den andre enden også, så vil forhåpentligvis løperen bli ferdig til påske :)


29 Dec 2013

From the sraps - Fra restehaugen

At Majas Paradis there is a challenge to show our favorite way to use scraps. This is one way I love to use them. I start with a piece of batting and lay on scraps of various sizes and shapes. Then I tack them down with a simple zig-zag, or I'll use one of the decorative stitches. When the batting is covered, I use the piece as a new fabric :) Here are some exampes of what I've used it for:

Majas Paradis utfordres det til å vise hvordan en liker å bruke rester. Dette er en av mine favorittmåter. Jeg starter med et stykke vatt, legger på lapper i alle størrelser og fasonger. Så syr jeg med sikk-sakk eller med pyntesømmer på maskinen. Når hele vattstykket er dekket, bruker jeg det som et stykke nytt stoff :). Her er noen eksempler på hva jeg har brukt de til:

Square zipperbox, tiny pouch, key-pouch, case for glases and a pencil/brush-case

28 Dec 2013

Wreath of feathers - Fjærkrans

As I have written before, I'm a big fan of Patsy Thompson. Yesterday, I sat down with Digitizer and tried to make my own block containing some of the same design element as she uses. Today I stitched it out.  I'm quite preased with the result, but I have a lot more work to do before it is good enough to put into a quilt. 

Som jeg har skrevet før, så er jeg stor fan av Patsy Thompson. I går satte jeg meg ned med Digitizer på PC'en og prøvde å lage min egen blokk ut i fra noen av hennes figurer. I dag lot jeg broderimaskinen sy det ut. Jeg er ganske fornøyd med resultatet, men det gjenstår en del arbeid før blokken er bra nok til å brukes i et teppe.


  • The tack-down seam on the feathers on the bottom of the wreath does not get completely covered by the the coverstitches. This must be due to push-and-pull issues. Need to adjust placement and tack-down stitches.
  • I need to break apart the placement stitches for the feathers. The branching results in to many stitches. I'd rather cut the jump stitches than wait and wait for the stitching to be done.
  • Some of the objects need to get start- and end-point changed
  • The center circle only needs two layers of stiching.
  • Festesømmen på de nederste fjærene dekkes ikke av dekksømmen. Dette må å gjøre med måten sømmene trekkes sammen og dyttes ut. Så, disse stingene må flyttes.
  • Stingene som viser hvor fjærene skal plasseres, er satt sammen med Branching. Her resulterer det i alt for mange sting, så jeg må heller dele opp igjen, og akseptere at det hoppes mellom objektene.
  • Noen av figurene må få endret start og stopp.
  • Sirkelen i midten trenger bare to lag med sting.
My wreath is not so large, the whole block is 22 cm. That makes my feathers stand close. I think it's ok. Probably I should use some kind of applique-bonding material when making the block for a quilt. This time it "puffed up", but I kind of liked it. I'm really happy about the coverstitches. The motif they are made of is not in my programe. I attend the classes byTrevor Conquergood at Sunset Stitches, and quite resently I sent him a question about how I could make coverstitches looking like rope. Just a few days later he gave the answer in class. Thank you, Trevor :). 

Kransen er ikke så stor, hele blokka er 22 cm. Det får fjærene til stå tett sammen. Jeg synes det er ok. Antakelig burde jeg bruke applikasjonsvlies for fjærene "blåste" seg opp, men på et vis liker jeg det. Jeg er veldig fornøyd med "dekksømmen" på fjærene. Jeg følger kurset til Trevor Conquergood fra Sunset Stitches, og ganske nylig sendte jeg ham spørsmål om hvordan jeg kunne lage "dekksøm" som så ut som tau. Kun få dager senere fikk jeg svaret i neste leksjon. Tusen takk, Trevor :).

22 Dec 2013

Star of the table - Stjerna på bordet

As December fell on us, I was inspired by a photo posted by Hanne Vittinghus in a facebookgroup . I just had to make my own version of it in advent colors. I don’t know what dimensions Hanne used, but I decided to use make mine over four inch wide paper templates. I started with cutting four inch wide strips of thick paper. Out of the strips I made six diamonds  for the center. The diamonds were cut in 60° angles. Then I made 24 trapezoids also four inch wide and with the same angles.

I det vi rundet desember, ble jeg inspirert av et bilde som Hanne Vittinghus la inn i ei facebook-gruppe. Jeg bare måtte lage min egen utgave i adventsfarger. Jeg vet ikke hvor stor Hannes du var, men jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i papirstrimler på fire inch. Midten av stjerna er laget av romber med 60° vinkler. Ytterkanten er laget av 24 trapeser som også er fire inch brede og med samme vinkel.

In the center I have quilted with feathers and pebbles. As it is my first attempt at this, I am very happy about the result. The outer border has got strait seams for quilting.

I midten av stjerna har jeg quilta “fjører og småstein”. Dette er første gangen jeg prøver meg på det, og må si meg fornøyd med resultatet.


13 Oct 2013

Angels - Engler

Digitizing is such fun! Here I've digitized one angel, and out of the machine came a whole flock of them :)

Å stingsette er utrolig morsomt! Jeg stingsatte en engel, og ut av maskina kom en hel hærskare :)


9 Jun 2013

Butterfly - Play with Digitizer

It is buizzy days before summer. Not much time to sit by the sewingmachine, but in between everyting, I sneak in some time by the computer to practise on digitizing embroidery files. I'm a complete novice, but I really enjoy it a lot. Today I tried to make a butterfly, I have not stitched it out yet, maybe you would like to try it?

Det er travle dager framfor sommeren. Ikke mye tid til å sitte ved symaskinen, men innimellom alt som skjer, prøver jeg å ha litt tid på PC'en hvor jeg jobber med stingsetting av broderifiler. Jeg er helt nybegynner, men jeg koser meg masse når jeg holder på. I dag prøvde jeg meg på en sommerfugl. Jeg har ikke brodert den ut, men kanskje du har lyst til å prøve?

sommerfugl.jeg
sommerfugl.hus

1 Apr 2013

The Amazing Stitch Eraser


This would have been great, lol!

Spring time (?) - Vår (?)

When I look at the calenar, it informs me that it's spring time. But, looking out my window, the story told there is not the same! The snow is deap, March has been a really snowey month, let us hope that the weather April will behave according to "the plan". In order to get som spring feelig I have made a couple of table toppers, one runer and one square. I have tried to get a photo of the runner inside the house... baaaad lightning conditions (and a not so good camera eighter)... so I went outside to take the picture of the square.

I was inspiered to do these two from a norwegian facebook group, but... I can't find it now so I can tell you who the prerson is, sorry.

23 Mar 2013

Baby quilt - Vognteppe

My latest finish, a baby quilt. The pattern is named "Wild flower" in Norwegian. I've seen it many times before, and liked it a lot, but I did not have a pattern. So, I had to just try it out, and I found out that I could use 2,5" for the main part of the petal, and a 2" square for the triangles. As a border on the top of the quilt I embroidered a train with teddybears. I bought these from Embroidery Library. The pictures are taken at night. The colors on the fabric is not totally off, but they are somewhat more intense, but the embroidery does not show up as good as they should. The thread is far to reflective.

In the "flowers" I have quilted with a pattern that I drew in Digitizer to fit this pattern. In the borders I have done stippeling.

Mitt siste fullførte prosjekt, et vognteppe.Mønsteret på lappene heter "Villblomster". Jeg har sett dette mange steder og likt det godt, men hadde ikke noe mønster. Måtte bare prøve meg fram på egenhånd. Fant ut at det passet med 2,5" firkanter til hoveddelen av bladet, og 2" firkanter til den lille delen som blir kuttet til en trekant. Øverst på teppet broderte jeg et tog med bamser med broderimaskinen. Mønstrene til det, har jeg kjøpt fra Embroidery Library. Tok bildene i lampelys på kvelden, så det var langt fra ideelle forhold! Fargene på stoffene er ikke så gale, men de skal være klarere, men broderiet var vanskelig å få gode bilder av. Tråden ga for mye gjenskinn.

I "blomstene" har jeg quilta med et mønster jeg tegnet i Digitizer, og ellers har jeg brukt stippeling.